Hjem > Aktuelt > Husk taket også om vinteren!
Følg oss på facebook! Følg oss på instagram!

Husk taket også om vinteren!

 

Det er ingen tvil om at det er vinter! Snøen  ligger overalt, og selv om vi er flinke til å fjerne snøen på fortau, innkjørsler og i veibane, er det ikke så lett å komme til på taket. Men, taket må ikke glemmes!

 

For mye snø på taket kan forårsake store skader i takkonstruksjonen. En halv meter med snø kan veie opp mot 150kg og med 100 kvadratmeter stort tak, betyr det 150 tonn snøvekt! Men, når bør man måke taket?

  • En tommelfingerregel sier maks en halv meter med snø på taket.
  • Når snølasten er høyere enn det taket er prosjektert for, så bør det måkes. Vanskelig å vite, så se første punkt.
  • Synlige nedbøyinger eller endringer i huset, kan være et tegn på at snømengden er for stor . For eksempel når dører og vinduer begynner å gå treigt.

 

Skal du måke taket ditt selv, er det viktig at du har sikring – taket kan være glatt under snøen, du kan skli og falle ned eller bli dratt ned av snøen dersom det er store mengder i bevegelse.

  • Se til at snøen du måker ned, ikke havner på nytt tak – da blir det mer belastning på det taket, og du må måke en gang til.
  • Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet og at store mengder snø kommer i bevegelse samtidig. Dette kan føre til bevegelser i konstruksjonen den ikke vil tåle.
  • Måke jevnt.
  • Unngå å fjerne all snøen, kan risikere å skade taktekkingen. La det være igjen litt snø

 

Ønsker du hjelp til å fjerne snøen fra taket, kan du kontakte oss i Profesjonell Service – vi har mannskap og utstyr til slike jobber.

Har du fått skader på taket som følge av for store mengder snø, er det ikke sikkert forsikringen dekker dette. De dekker som regel det som heter «plutselige og uforutsette skader». Slik det har snødd nå, går ikke dette under «plutselige snøfall». Du står selv ansvarlig for å fjerne snøen som kommer på taket ditt før det er for sent!

Er du gårdeier/eier av blokk?

  • Ved rasfare er du som eier, i følge politivedtekter, pliktig til å sette opp sperring ved det utsatte området og fjerne snøen/istappene.
  • Har dere ikke rutiner for å sjekke tak for snø og istapper, kan dere kontakte oss. Vi har lift og sikringsutstyr og kan sperre vei om nødvendig, for at jobben skal skje på en forsvarlig måte.

 

På dager med sol, smelter snøen på taket fortere, og det danner seg lett istapper. Snøen sklir og blir hengende over takrenna og raser når det blir mildere i lufta. Vær derfor ute i føre var, og fjern snøen/isen som kan bli farlig.

Profesjonell Service har mannskap og riktig utstyr til å fjerne snø og istapper fra store og høye bygg. Kontakt oss idag, så sikrer vi ditt tak.

Vi fikser det!

 

Følg oss på facebook! Følg oss på instagram!
Til topp